INDEKS KESUKARAN DAN INDEKS DISKRIMINASI PDF

Jadual Perbandingan Indeks Diskriminasi Dan Indeks Kesukaran 5cp – Free download as Word Doc .doc /.docx), PDF File .pdf), Text File .txt) or view. JADUAL PENENTUAN INDEKS KESUKARAN DAN IN Bil. Nama Calon 1 Ali Bin Ahmad 2 Mustafa Bin Dollah 3 Jaafar Bin Abu 4 Aminah Bt Derahman 5 Yusof. Terdapat lima orang pelajar di separuh peringkat atas dan lima orang 0 0 1 0 (i ) Hitung Indeks Kesukaran (p) dan Indeks Diskriminasi (D) untuk setiap soalan.

Author: Tashicage Akinonos
Country: United Arab Emirates
Language: English (Spanish)
Genre: Spiritual
Published (Last): 22 October 2012
Pages: 173
PDF File Size: 15.58 Mb
ePub File Size: 11.39 Mb
ISBN: 942-3-45290-122-8
Downloads: 75193
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Shaktilabar

Kumpul skrip jawapan pelajar dan susun mengikut jumlah markah dari skor tinggi ke rendah. Oleh kerana jawapan yang betul adalah B, maka indeks diskriminasi untuk item ujian ini adalah: Item 2 boleh dikatakan agak mudah dan tidak dapat membezakan antara daj yang baik dengan yang lemah.

L9 Contoh Pengiraan Markah Documents. A dan E; pengganggu lemah: Contoh Pengiraan Headcount 1 Documents. Aktiviti 4 Apakah tindakan yang perlu dilakukan bagi setiap item ujian berikut setelah perbandingan indeks kesukaran dan indeks diskriminasi dilakukan? Contoh Pengiraan luas dan isipadu Documents.

contoh pengiraan Analisis Item – Adjusted ID and IK

Contoh Pertimbangkan skor suatu item ujian dalam Jadual 5. Pengganggu manakah yang perlu diganti?

Kenalpasti keberkesanan semua pengganggu distraktor dalam setiap item ujian. Oleh kerana jawapan yang betul adalah C, maka indeks diskriminasi untuk item ujian ini adalah: Jika disukarkan sedikit maka indeks kesukaran akan meningkat. Prosedur analisis item bagi soalan objektif adalah seperti berikut: Dari segi definisi, pengganggu yang baik boleh menarik minat yang lebih di kalangan pelajar lemah untuk memilihnya, manakala pelajar pandai seharusnya tiada masalah untuk mengenal pasti bahawa pengganggu itu adalah salah.

  LA HISTORIA DEL ZOOLOGICO EDWARD ALBEE PDF

Contoh pengiraan simpanan ASB Documents. Jadi item kesukarxn mungkin perlu diteliti semula. Markah penuh yang diperuntukkan bagi soalan ini ialah Kos Benih Contoh Pengiraan Documents. Jadi item ujian ini boleh digunakan kembali dan dimasukkan ke dalam bank soalan.

Published on Jul View Download 0. Item 6 boleh dijawab oleh semua pelajar kecuali sebilangan kecil pelajar yang baik melakukan kesilapan. Dalam kes ini, T dan R masing-masing ditakrifkan sebagai jumlah markah semua pelajar kumpulan T dan kumpulan R, manakala NT dan NR masing-masing ditakrifkan sebagai jumlah markah penuh semua pelajar kumpulan T dan kumpulan R.

Jika soalan dan jawapannya sudah dipastikan tepat, pemilihan pengganggu yang lemah boleh mengurangkan kuasa diskriminasi soalan tersebut dan mungkin juga boleh ihdeks agak sukar. Prosedur Analisis ItemAnalisis item bagi soalan objektif dan esei boleh dilaksanakan mengikut prinsip yang sama. Indekskesukaran bagi item ujian 1 ialah 0.

Pengiraan Indeks Diskriminasi Item Documents.

Kita boleh rumuskan bahawa pilihan A dan pilihan D mempunyai ciri pengganggu yang baik, pilihan C adalah pengganggu yang kurang baik, manakala pilihan E adalah pengganggu yang paling lemah.

Aktivitii 1 Kirakan indeks dan tahap kesukaran bagi setiap item ujian berikut: Oleh kerana jawapan yang betul adalah C, maka indeks kesukaran untuk item ujian ini adalah: Contoh Pengiraan Tov Spm Documents.

E;5Perbandingan IndeksBagi membuat keputusan samada sesuatu item soalan dikekalkan, digugurkan atau perlu pembaikan, penggubal soalan perlu meneliti kedua-dua nilai IK dan ID.

Siapakah indes buka Das Kapital? Nilai diskriminasi yang tinggi ialah 0.

  DM 441B PDF

contoh pengiraan Analisis Item – Adjusted ID and IK

Jadi pengganggu ini juga perlu diganti. Diskriminasiyang positif menunjukkan bahawa item tersebut boleh dijawab oleh ramai pelajar kumpulan T tetapi ramai pelajar kumpulan R yang tidak dapat menjawabnya dengan betul.

A, B dan E; pengganggu lemah: Tidak ada sebarang pelajar yang mencuba pengganggu D. Pengganggu C tidak sesuai dan perlu ditukarkan.

Sebagai panduan, nilai IK perlu berada dalam julat 0. Nilai 1 menunjukkan keadaan sebaliknya. Kirakan indeks kesukaran untuk setiap item ujian dan rumuskan tahap kesukaran soalan tersebut.

Pengganggu manakah yang baik kesukatan sangat baik, yang manakah yang lemah atau sangat lemah?

Embed | Jadual Indeks Kesukaran Dan Indeks Diskriminasi

Tindakan seterusnya ialah sama ada boleh diambil sama ada untuk mengekalkan soalan yang berkualiti dalam bank soalan jika indeks kesukaran dan juga indeks diskriminasi berada di dalam julat yang sesuai, Item soalan yang sangat sukar boleh dipermudahkan manakala yang sangat mudah perlu dipersukarkan.

Diskriminasi yang negatif pula menunjukkan bahawa item tersebut tidak boleh dijawab oleh ramai pelajar kumpulan T tetapi pelajar kumpulan R pula yang boleh menjawabnya. NTContoh Pertimbangkan skor suatu item ujian dalam Jadual 5.

Kenalpasti bagi setiap item ujian diskrlminasi ada boleh digunakan semula, digugurkan atau perlu diperbaiki. Oleh kerana jawapan yang betul adalah B, maka indeks kesukaran untuk item ujian ini indks Item manakah yang perlu dikekalkan ataudigugurkan?

work_outlinePosted in Photos