LEGEA 554 DIN 2004 ACTUALIZATA 2012 PDF

– Aprobată cu modificări prin LEGEA / – Aprobarea cu . profit datorat pentru anul precedent, actualizat cu indicele preturilor de consum, estimat cu /, cu modificarile si completarile ulterioare. of Procurement Services () Phone Release Date: October 12, ITB No. Legea / privind protec?ia informa?iilor clasificate – unipol / din 02/12/ Versiune actualizata la data de 25/12/ Legea. / on the Contentious Administrative Matters. By conclusion of . Legea nr. / privind Codul fiscal, actualizată, Monitorul Oficial al României nr. / . indirectly concerned with the preparation of , election year.

Author: Mikalrajas Doukinos
Country: Montenegro
Language: English (Spanish)
Genre: Travel
Published (Last): 17 January 2015
Pages: 92
PDF File Size: 12.72 Mb
ePub File Size: 20.75 Mb
ISBN: 226-1-12171-570-5
Downloads: 66424
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Vunos

Aftualizata cazul prevazut in alin. Punerea in miscare a actiunii penale pentru infractiunile prevazute in alineatul precedent se face numai cu autorizarea prealabila a procurorului general.

Amenintarea, adresata unui stat, unei organizatii internationale sau unei persoane fizice ori juridice, cu folosirea materialelor nucleare sau a altor materii radioactive, in scopul de a provoca vatamarea corporala sau moartea unor persoane ori pagube materiale, se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 12 ani. Faptele prevazute in prezentul articol nu se sanctioneaza daca prima sau cea de-a doua casatorie este declarata nula pentru alt motiv decat bigamia.

Fapta prevazuta in alineatul precedent nu se pedepseste daca prin aducerea la cunostinta, persoana care are aceasta obligatie ar produce un prejudiciu pentru ea, pentru sotul sau sau pentru o ruda apropiata. Daca fapta a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei, pedeapsa este inchisoarea de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi. Instanta, dispunand ridicarea masurii prevazute in art. Creditarea se schimba din Daca maximul special este neindestulator, in cazul inchisorii se poate adauga un spor de pana la 10 ani, iar in cazul amenzii se poate aplica un spor de cel mult doua treimi din maximul special.

Daca cel condamnat nu indeplineste, cu rea-credinta, masurile de supraveghere prevazute de lege ori obligatiile stabilite de instanta, aceasta revoca suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere, dispunand executarea in intregime a pedepsei.

Noul grafic de esalonare se comunica contribuabilului prin decizia organului fiscal. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. BNR vrea sa “protejeze populatia cu venituri medii” Dreptul Muncii in Romania – influente si tendinte Romanii vor suporta noi scumpiri Pungile din plastic subtire, scoase din comert incepand cu Ce este Curierul Legislativ si cum te poate ajuta Vrei sa adopti un copil?

Aplicarea pedepsei interzicerii unor drepturi este obligatorie cand legea prevede aceasta pedeapsa. Femeile condamnate la pedeapsa inchisorii cin aceasta pedeapsa lfgea de condamnatii barbati. La articoluldupa actualizafa 7 se introduc doua noi alineate, alineatele 8 si 9cu urmatorul cuprins:. Se confisca, de asemenea, bunurile si banii obtinuti din exploatarea sau folosirea bunurilor supuse confiscarii, cu exceptia bunurilor prevazute in alin.

  ADOBE FLEX4 COOKBOOK PDF

Actiuni in materia drepturilor realeActiuni in materia nulitatii actelor juridiceActiuni in materie de locatiuneActiuni in materie succesoralaCereri si actiuni cu caracter generalCereri si actiuni cu caracter specialCereri si actiuni in materia executarii siliteCereri si actiuni in materia obligatiunilorCereri si actiuni in materia raporturilor de muncaCereri si actiuni in materie de carte funciaraCereri si actiuni in materie fiscalaLegislatie specifica. Log into your account.

Schimbarea numelui sau a prenumelui: cazuri si acte necesare

Daca difuzarea se face prin presa scrisa sau audiovizuala instanta stabileste numarul aparitiilor, care nu poate fi mai mare de 10, iar in cazul difuzarii prin alte mijloace audiovizuale, durata acesteia nu poate depasi 3 luni.

Folosirea fara drept a unui sigiliu ori a unei stampile cu stema tarii se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda. Pedeapsa se stabileste, dupa caz, potrivit regulilor de la concursul de infractiuni sau recidiva. Furtul care a produs consecinte deosebit de grave se pedepseste cu inchisoare de la 10 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi. Daca actele de perversiune sexuala cu o persoana care nu a implinit varsta de 18 ani au fost determinate de oferirea sau darea de bani ori alte foloase de catre faptuitor, direct sau indirect, victimei, pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 12 ani si interzicerea unor drepturi.

Revocarea este obligatorie in cazul cand fapta savarsita este o infractiune contra sigurantei statului, o infractiune contra pacii si omenirii, o infractiune de omor, o infractiune savarsita cu intentie care a avut ca urmare moartea unei persoane sau o infractiune prin care s-au produs consecinte deosebit de grave. In cazurile prevazute in alin.

Integral: Codul penal, actualizat , prin Legea /

La alegerea sanctiunii se tine seama de actulizata de pericol social al faptei savarsite, de starea fizica, de dezvoltarea intelectuala si actualizats, de comportarea lui, de conditiile in care a fost crescut si in care a trait si de orice alte elemente de natura sa caracterizeze persoana minorului. Propaganda consta in raspandirea, in mod sistematic, sau in apologia unor idei, conceptii sau doctrine cu intentia de a convinge si de a atrage noi adepti.

Procurorul general poate dispune, in cazuri exceptionale, reducerea termenelor prevazute in acest articol. Purtarea, fara drept, de uniforme, grade sau insigne militare, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda. Daca prin fapta prevazuta la alin. II 1 Prevederile art.

Vatamarea corporala, savarsita impotriva unui functionar public care indeplineste o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat, aflat in exercitiul functiunii ori pentru fapte indeplinite in exercitiul functiunii, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 6 ani.

  DESIGN WITH MICROCONTROLLERS BY JOHN B PEATMAN PDF

La articolul actualiazta, dupa alineatul 7 se introduc cinci noi alineate, alineatele 8 — 12cu urmatorul cuprins:. In cazul executarii pedepsei intr-o alta unitate decat cea in care isi desfasura activitatea condamnatul la legex aplicarii pedepsei, contractul de munca incheiat inceteaza. Neindeplinirea indatoririlor de serviciu sau indeplinirea lor defectuoasa, din culpa.

In cazul in care prin faptele prevazute in alin. Cursul termenului prescriptiei prevazute in art. Curtea Constitutionala a Romaniei.

Inlocuirea in caz de pluralitate de infractori sau de infractiuni Art. In cazul in care cel condamnat la executarea pedepsei la locul de munca a devenit militar in termen in cursul judecatii actuaalizata dupa ramanerea definitiva a hotararii de condamnare, pedeapsa se executa la locul de munca, dupa trecerea in rezerva a acestuia.

Daca distrugerea, degradarea sau aducerea in stare de neintrebuintare se savarseste prin incendiere, explozie ori prin orice alt asemenea mijloc si daca rezulta pericol public, pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 15 ani. Contractele incheiate pentru activitati desfasurate in afara teritoriului Romaniei nu fac obiectul inregistrarii potrivit prezentelor dispozitii. Sectiunea I Dispozitii generale. Regimul de detinere Art. Masura prevazuta in art.

Schimbarea numelui sau a prenumelui: cazuri si acte necesare

Cererea poate fi depusa personal, prin mandatar cu procura speciala, data in forma autentica, iar daca este data in strainatate, la Misiunea Diplomatica a Romaniei din tara de resedinta ori lefea un notar public strain, trebuie sa fie aplicata apostila, conform conventiei de la Haga sau imputernicire avocatiala.

Exista recidiva si in cazurile in care una dintre pedepsele prevazute in alin. Orice alte acte pe care solicitantul le considera necesare pentru motivele cererii sale; 8. La articolul 40, dupa alineatul 2 se introduc cinci noi alineate, alineatele 3 — 7cu urmatorul cuprins:.

Daca intervine dupa condamnare, ea inlatura si executarea pedepsei pronuntate, precum si celelalte consecinte ale condamnarii. Persoanele care nu au o asemenea capacitate actuaalizata au capacitate de exercitiu restransa pot cere schimbarea numelui prin reprezentantul legal sau, respectiv, prin asistarea lor de catre ocrotitorul legal.

Aceasta masura poate fi luata pe o durata de pana la 2 ani. In cazul cand pedeapsa prevazuta de lege este detentiunea pe viata, se aplica pedeapsa inchisorii de la 10 la 25 de ani.

In cazul in care cel condamnat la pedeapsa detentiunii pe viata a implinit varsta de60 de ani in timpul executarii pedepsei, detentiunea pe viata se inlocuieste cu inchisoarea pe timp de 25 de ani.

work_outlinePosted in Love